Ozonterapinin Kullanıldığı Hastalıklar

 • Diabetes mellitus (Şeker hastalığı)
 • Romatoid artrit
 • Fibromiyalji
 • Dolaşım bozuklukları
 • Gut hastalığı
 • Candidiasis
 • Nörovejetatif hastalıklar: Alzheimer, parkinson, demans
 • Pulmoner hastalıklar: Amfizem, KOAH, akut respiratuar stres
 • Oftalmolojik hastalıklar: Retinitis pigmentosa, katarakt, glokom, yaşa bağlı
 • maküler dejenerasyon
 • Vasküler hastalıklar: Hipertansiyon, venöz yetmezlik, periferal arteriyel hastalık,
 • venöz staz
 • Viral hastalıklar: Herpes simplex, herpes zoster, AIDS, hepatit A, B, C, human
 • papilloma virus
 • Serebral palsi
 • Alerjik hastalıklar
 • Kronik yorgunluk sendromu
 • Sistemik Lupus Eritematozus
 • Crohn hastalığı
 • Enflamatuar bağırsak hastalığı
 • Avasküler nekroz (AVN)
 • İyileşmeyen kronik yaralar
 • Diyabetik ayak yaraları
 • Kanser tedavisinde tamamlayıcı tedavi olarak
 • Ozonterapi, konusunda uzman hekimlerce yapılan son derece güvenilir bir tedavidir.
 • Pek çok kronik otoimmün hastalıkta ozonterapi ile başarı sağlamak mümkündür.
Bunları da beğenebilirsin