Türkiye’de Akupunktur

Türkiye’de Akupunktur tedavisi uygulayacakların kanun gereğince hekim olmaları ve Bakanlıkça düzenlenmiş eğitimleri tamamlayarak, “Akupunktur Tedavisi Uygulama Sertifikası” na sahip olmaları şarttır.

T.C. Sağlık Bakanlığı izni ile açılan eğitim kurslarında veya yurtdışında eğitim aldığını belgeleyen kişilerin aldıkları eğitimlerin uygun olduğu kabul edilenler, gerek görülürse Bakanlıkça, Bilim Komisyonu üyelerinden oluşan bir jüride değerlendirmeye tabi tutulurlar ve burada yeterli olanlara akupunktur tedavisi uygulama sertifikası düzenlenir.

Akupunktur Eğitimi, Akupunktur Bilim Komisyonu tarafından belirlenen eğitim müfredatı kapsamında, gerekli öğretim üyesi ve Akupunktur birimlerine sahip olan Tıp Fakülteleri ve Araştırma Hastanelerinde Bakanlık onayı ile düzenlenir.

Eğitimler, Bakanlık tarafından denetlenir. Eğitim sonrasında Bakanlık tarafından düzenlenen sınavı geçen hekimler, “Akupunktur Uygulama Sertifikası” almaya hak kazanır.

Hâlihazırda, Yeditepe Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakülteleri Akupunktur eğitimleri vermektedir.

Bununla birlikte, pek çok Tıp Fakültesi ve Araştırma Hastaneleri bünyesinde Akupunktur birimleri aktif olarak çalışmaktadır.

Bunları da beğenebilirsin